Όχι. Το iovir® δεν περιέχει ουσίες ή συστατικά που να θέτουν κίνδυνο για εθισμό.