ΕΡΕΥΝΑ

Έως σήμερα δεν υπήρχε μια ευρεία αντι-ιική θεραπεία ή εμβολιασμός κατά των διαφορετικών ιικών στελεχών που προσβάλλουν το ανώτερο 

αναπνευστικό.​ Εάν καταφέρναμε να εμποδίσουμε την προσκόλληση των ιών στα υγιή κύτταρα, θα εμποδίζαμε αυτομάτως την εξάπλωσή τους στον οργανισμό μας καθώς και την πιθανότητα μετάδοση στους γύρω μας.

Carragelose®

H Carragelose® είναι ένα φυσικό λειτουργικό συστατικό, αποτέλεσμα έρευνας πάνω στις καραγενάνες. Οι καραγενάνες είναι φυσικά πολυμερή της γαλακτόζης, τα οποία εντοπίζονται στα ροδοφύκη, ένα είδος θαλάσσιων κόκκινων φυκών. 

 

Πρόκειται για μακρομόρια με υψηλό μοριακό βάρος και ελαστικότητα, τα οποία συστρέφονται σε ελικοειδείς δομές και διαφέρουν μεταξύ τους ως προς το βαθμό της θείωσης, της 

διαλυτότητας και της πηκτικής τους ιδιότητας (gel).

 

Οι πιο βασικές μορφές καραγενανών είναι η γιώτα και η κάπα.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΙΟΓΕΝΟΥΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ANAΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ

ΣΥΝΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΑΠΟ - 3 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΙΟΙ!